SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

članak 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16)

 

Temeljem članka 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave, Grad Županja kao javni naručitelj obavještava da nema gospodarskih subjekta s kojima bi predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njima povezane osobe, bili u sukobu interesa u smislu odredbi istog članka Zakona.


 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

Plan nabave

            2017.

            – III. Izmjene i dopune plana nabave za 2017 godinu

            – II.Izmjene i dopune plana nabave za 2017 godinu

            – I.Izmjene i dopune plana nabave za 2017 godinu

            -Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

           2016.

            – III. Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

           – Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu

           – I. Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

           – II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

           2015.

           – II. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

           – I. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

            – Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

           2014.

            – Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

            – Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu

           2013.

            – Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

            – Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu

           2012.

 

Pregled sklopljenih ugovora

– 2016

             – 2015

             – 2014

             – 2013

             – 2012

             – 2011

             – 2010