Gradsko vijeće osniva odbore, Komisije i druga radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svog djelokruga, kao i za obavljanje drugih poslova koji ima se povjeravaju temeljem Statuta Grada ili Zakona.

1.       Komisija za izbor i imenovanja

–          predsjednik: Ante Juko

2.       Mandatna komisija

–          predsjednik: Damir Juzbašić

3.       Odbor za predstavke i pritužbe

–          predsjednik: Ante Juko

4.       Odbor za proračun i financije

–          predsjednik: Nada Galović

5.       Komisija za naimenovanje i preimenovanje trgova i ulica

–          predsjednik: Marko Benaković

6.      Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

–          predsjednik: Goran Lastavica

7.       Komisija za djelatnosti iz područja kulture

–          predsjednik: Zvonimir Stjepanović

8.   Komisija za djelatnosti iz područja sporta

–          predsjednik: Vladimir Zlatarić

9.    Komisija za gradske udruge

–          predsjednik: Nevenka Kovačević

10.    Komisija za komunalno uređenje grada

–          predsjednik: Mirko Bačić 

11.    Odbor za izradu i praćenje socijalnog programa

–          predsjednik: Mato Matić

12.    Komisija za dodjelu studentskih kredita i stipendija Grada Županja

–          predsjednik: Katarina Andrašić

13.    Komisija za prodaju nekretnina

–          predsjednik: Davor Miličević, dipl.iur.

14.    Povjerenstvo za provedbu nabave

–          predsjednik: Davor Miličević, dipl.iur.

15.    Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Županja

–          predsjednik: Davor Miličević, dipl.iur.

16.   Komisija za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama

–          predsjednik: Gabrijel Galović

17.    Savjet za zaštitu potrošača u području javnih usluga

–          predsjednik: Ljerka Benaković

18.   Izvršni odbor Šokačkog sijela

–          predsjednik: Terezija Nemetz

19.    Komisija za poduzetništvo i EU fondove

–          predsjednik: Damir Juzbašić

20.    Odbor za statut i poslovnik

–           predsjednik: Damir Juzbašić