Virovi dobivaju odmorišta, sjenice…

Tijekom rujna obavljeni su građevinski radovi u izvođenju Projekta krajobraznog uređenja značajnog krajobraza Virovi i posebnog rezervata šumske vegetacije Lože unutar ekološke mreže Natura 2000 Spačvanski bazen. Riječ je o prvoj etapi radova na realizaciji značajnog projekta županijske Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Radove je izvela Izgradnja-VVK, a obuhvaćali su geodetsko obilježavanje staze te uređenje trase staze uz korištenje postojećih zapuštenih šumskih putova, staza i prosjeka kroz to područje, koje je značajno za očuvanje ptica, ali i za očuvanje stanišnih tipova i vrsta. Budući da se radi o zaštićenim područjima prirode u različitim kategorijama, ali i ekološkoj mreži zemalja članica EU, zadiranje u postojeća obilježja svedeno je na minimum, kako bi se sačuvalo postojeće bogatstvo biološke raznolikosti.
U sklopu radova, vrijednih gotovo milijun kuna, bit će uređene poučne šumske staze, koje uključuju odmorišta, sjenice-razgledišta, informacijsko-edukacijske ploče, klupe i premošćenja te promatračnicu za ptice. Virovi imaju močvarna obilježja s karakterističnom vegetacijom, a ondje žive i autohtone vrste ptica kakve ornitolozi nalaze samo u predjelu tog neobičnog vodotoka.