JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Županja

Temeljem članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04 – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. i 49/2011), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11), i članka 4. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (Službeni vjesnik  Grada Županja broj 01/2003) i Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Županja Klasa: 340-03/17-01/01; Ur.broj: 2212/01-02-17-1 od  17. listopada 2017., Grad Županja objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ 

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

na području Grada Županja

 

 1. Naručitelj: Grad Županja, Josipa Jurja Strossmayera 1, tel 032/830-480, fax 032/830-474,
 2. Odjel za komunikaciju sa ponuditeljima: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove.
 3. Opis roba, usluga i/ili radova potrebnih za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti:

– U dokumentaciji za nadmetanje.

 1. Vrsta, kvaliteta, opseg ili količina roba, usluga ili radova:

      – U dokumentaciji za nadmetanje.

 1. Mjesto izvođenja radova ili pružanja usluga: Područje grada Županja – nerazvrstane ceste s asfaltnim i ne asfaltnim kolnikom.
 2. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: Na rok od četiri godine od dana sklapanja Ugovora.
 3. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata:

      – U dokumentaciji za nadmetanje.

 1. Jamstvo za ozbiljnost ponude: Bjanko zadužnica solemnizirana kod javnog bilježnika na iznos od 10.000,00 kuna.
 2. Kriterij odabira ponude: najniža ponuđena cijena.

10.Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda:

      – Ponude treba dostaviti najkasnije do 27. studenog 2017. godine do 12,00 sati na adresu:   Grad Županja, Josipa Jurja Strossmayera 1,

      – Javno otvaranje ponuda održat će se dana 27. studenog 2017. godine u 12,00 sati u  prostorijama Grada Županja,  Josipa Jurja Strossmayera 1.

11.Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

12.Dokumentaciju za javni natječaj zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na službenoj internetskoj stranici Grada Županja, www.zupanja.hr ili osobno u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja;

 

KLASA: 340-03/17-01/01                                                             GRAD ŽUPANJA
UR.BROJ: 2212/01-02-17-2                                                       GRADONAČELNIK
Županja, 06. studeni 2017. godine.                                            Davor Miličević, dipl.iur.

 

Javni natječaj

Troškovnik održavanja nerazvrstanih cesta

Ponudbeni list

dokumentacija za nadmetanje

Izmjena dokumentacije za nadmetanje

                                                                               

O B A V I J E S T

Grad Županja je u postupku pripreme Natječaja za dodjelu stipendija Grada Županja, za školsku godinu 2017/18. i ima u planu povećati broj stipendija.

Stoga poziva sve redovne studente s prebivalištem u Gradu Županja koji studiraju u Hrvatskoj ili inozemstvu u školskoj 2017/18. godini da ispune i predaju obrazac „STUDENT“ te dostave u Gradsku službu Grada Županja, Strosmamyerova 1, soba broj 12 ili na e-mail adresu: gradska-sluzba@vk.htnet.hr najkasnije do 27. listopad 2017. godine.

Obrazac student

ODLUKA O PROVOĐENJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ VI. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA ŽUPANJA

Grad Županja je sukladno članku 64. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13 i 78/15) podnio Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Zahtjev za mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene za VI. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Županja.

Temeljem mišljena Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko – srijemske županije, KLASA: 351-03/17-02/108; URBROJ: 2196/1-14-01-17-2 od 19. rujna 2017. godine Grad Županja dužan je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, te je sukladno tome Gradonačelnik Grada Županja donio Odluku o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja. U provedbi postupka Grad Županja dužan je pribaviti mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.

Odluka_SPUO

 

Program obilježavanja Dana Grada Županje 2017.

P R O G R A M

OBILJEŽAVANJA DANA GRADA ŽUPANJE I

BLAGDANA MUČENIŠTVA SV. IVANA KRSTITELJA

 

 1. kolovoza (petak) 2017. godine

         14,00 sati- XII. MOTO SUSRETI-MOTO KLUB „ŽUPANJA“

                             Gradsko izletište „Poloji“

20,00 sati – ROCK KONCERT

                             Gradsko izletište „Poloji“

 

 1. kolovoza (subota) 2017. godine

         09,00 sati – „DANI KRUHA- DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE“

                              UDRUGA „ ĐERAM“

                               Trg kralja Tomislava

09,00 sati –  22. OPEN ŽUPANJA – TENISKI TURNIR

Tenisko igralište

XII. MOTO SUSRETI-MOTO KLUB „ŽUPANJA“

20,00 sati – ROCK KONCERT

                               Gradsko izletište „Poloji“

 

 1. kolovoza (nedjelja) 2017. godine

           09,00 sati – MEMORIJALNI NOGOMETNI TURNIR MLADENA ĆATIĆA

                                Igralište NK „Županja 77“

09,00 sati – NATJECANJE U GAĐANJU GLINENIH GOLUBOVA-

                               KUP GRADA

Lovačka kuća Županja

09,00 sati –  22. OPEN ŽUPANJA – TENISKI TURNIR

Tenisko igralište

20,00 sati – KONCERT- „NAJBOLJI HRVATSKI TAMBURAŠI“

                               Crkva na otvorenom kardinala Franje Kuharića

 

 1. -21.-22. kolovoza (nedjelja-ponedjeljak-utorak) 2017. godine

          10,00-13,00 sati – SEMINAR TRADICIJSKIH GLAZBALA

16,00-20,00 sati    Dječji vrtić „Maslačak“

            

 1. kolovoza (ponedjeljak) 2017. godine

             20,00 sati- KONCERT ŽUPNOG DJEČJEG ZBORA „ISUSOVI BISERI“

                                 Crkva na otvorenom kardinala Franje Kuharića

 

 1. kolovoza (utorak) 2017. godine

              20,00 sati- SAMOSTALNA IZLOŽBA ZVONIMIRA PERAKA

                                  Klub-galerija „LUŽ’ 08“

 

 

 

 1. kolovoza (srijeda) 2017. godine
 2. RIVER JAZZ FESTIVAL ŽUPANJA    

                                   IZLOŽBA „ BERTUCHOVO SLIKOVNO CARSTVO“-HRVATSKI ŠKOLSKI                      

                                MUZEJ ZAGREB

                                   Predvorje Gradske knjižnice Županja

                                   MUZEJ VUČEDOLSKE KULTURE- RADIONICA

                                   Gradska knjižnica Županja

21,30 sati – NASTUP QUARTETA „THE PROBLEMS“-ZAGREB

Gradski park

 

 1. kolovoza (četvrtak) 2017. godine

              20,00 sati KONCERT MARINE PLETIKOSE I GOSTIJU

                                – OTVORENJE IZLOŽBE: „POVIJEST I BLAGO ŽUPE MUČENŠTVA

                                  SVETOG IVANA KRSTITELJA“

                                  Pastoralno-kulturno središte bl. Alojzija Stepinca

 1.   RIVER JAZZ FESTIVAL ŽUPANJA

              20,30 sati – GORAN JURIĆ TRIO-OSIJEK

                                   DARKO JURKOVIĆ CHARLIE TRIO-RIJEKA

                                   Gradski park

 

 1. kolovoza (petak) 2017. godine

               20,00 sati- PREDSTAVA „IVAN KRSTITELJ I NJEGOVI PRIJATELJI“- DRAMSKA

                                   SKUPINA IVAN PAVAO II.

                                   Pastoralno-kulturno središte bl. Alojzija Stepinca

 1. RIVER JAZZ FESTIVAL ŽUPANJA

               20,30 sati  NO JAZZ-OSIJEK

                                  BRUNO MIČETIĆ SEXTET- RIJEKA

                                  Gradski park

 

 1. kolovoza (subota) 2017. godine

               20,00 sati – KONCERT NA ORGULJAMA IZ CIKLUSA HEFERER

                                   Crkva Župe Mučeništva sv. Ivana Krstitelja

               20,00 sati – DAMJAN GRBAC –VIDEO PROJEKCIJA NOVOG ALBUMA

                                    „JAZZ TIME RIJEKA“- PREZENTACIJA RIJEČKOG FESTIVALA

                                    DJ UMBO-OSIJEK-JAZZ-FUNK LOUNGE

                                    Cafe bar „Park“

          

26.-27.-28. kolovoza (subota-nedjelja-ponedjeljak) 2017. godine

            09,00-12,00 sati-  LJETNI ORATORIJ- MOLITVENO-ZABAVNI PROGRAM ZA DJECU

            16,00-19,00 sati   Crkva na otvorenom kardinala Franje Kuharića

 

 1. kolovoza (nedjelja) 2017. godine

           09,00 sati – MEMORIJAL  JOSIPA-ČIKA JOSE LONČAREVIĆA

                               Rijeka Sava

09,30 sati – „OJ DORATI“- MEMORIJAL IVANA BALENTOVIĆA-MAŠINOG

                               Gradski hipodrom

 

20,00 sati – KONCERT GLAZBENOG SASTAVA „EMANUEL“ – VELIKA GORICA

Crkva na otvorenom kardinala Franje Kuharića

 

 1. kolovoza (ponedjeljak) 2017. godine

          10,00 sati – POLAGANJE VIJENACA

Gradsko groblje i Spomen obilježje poginulim braniteljima

          11,00 sati – SVEČANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Dvorana „Mladost“

           19,30 sati – IZLOŽBA FOTOGRAFIJA JOSIPA NIKOLIĆA-ŠKLJOCA „KAP PO KAP“

                               (OBLIK VODE)

                               Gradska knjižnica Županja

           21,00 sat  – KONCERT MIROSLAVA ŠKORE

Trg kralja Tomislava

                               VATROMET

 

 1. kolovoza (utorak) 2017. godine

                               SVETE MISE

                               Crkva na otvorenom kardinala Franje Kuharića

 

 1. rujna (subota) 2017. godine

          10,30 sati MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI FESTIVAL- 11. OPEN ŽUPANJA

Restoran „Kristal“

 

02.-03. rujna (subota-nedjelja) 2017. godine 

          10,00 sati – U16- MEĐUNARODNI KOŠARKAŠKI TURNIR ZA KADETKINJE

Sportska dvorana Gimnazije

 

 1. rujna (subota) 2017. godine

                              OBILJEŽAVANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG DANA

                              

 1. rujna (nedjelja) 2017. godine

         20,00 sati KONCERT KLAPE „SV. JURAJ“ HRVATSKE RATNE MORNARICE

Pastoralno-kulturno središte bl. Alojzija Stepinca

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

„Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/