Temeljem Odluke gradonačelnika Grada Županja Klasa: 414-01/18-00/01; Urbroj:2212/01-02-18-3 poništava se Poziv na dostavu ponuda za dugoročni kredit za refinanciranje postojećih kredita, Klasa:414-01/18-00/01; Urbroj:2212/01-02-18-2,  objavljen dana 25.01.2018 godine na web stranici Grada Županje, te se obustavlja postupak prikupljanja ponuda.

Odluka o poništenju poziva-dugoročni kredit