Grad Županja je u postupku pripreme Natječaja za dodjelu stipendija Grada Županja, za školsku godinu 2017/18. i ima u planu povećati broj stipendija.

Stoga poziva sve redovne studente s prebivalištem u Gradu Županja koji studiraju u Hrvatskoj ili inozemstvu u školskoj 2017/18. godini da ispune i predaju obrazac „STUDENT“ te dostave u Gradsku službu Grada Županja, Strosmamyerova 1, soba broj 12 ili na e-mail adresu: gradska-sluzba@vk.htnet.hr najkasnije do 27. listopad 2017. godine.

Obrazac student